Privacyverklaring

Marcomsultancy, gevestigd aan de Pinksterbloem 6, 2995 TG Heerjansdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens

Pinksterbloem 6
2995 TG Heerjansdam
Website: www.marcomsultancy.nl
Telefoon: +31 (0)6 202 722 37
KVK: 83917608
IBAN: NL72 INGB 0008285337
BTW: NL003890458B41

De heer S.A. (Stefan) Stolk treedt op als Functionaris Gegevensbescherming van Marcomsultancy en is te bereiken via stefan@marcomsultancy.nl.

Persoonsgegevens

Marcomsultancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

In het geval van gebruik van onze dienstverlening:

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonischBankrekeningnummerBTW-nummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via stefan@marcomsultancy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Marcomsultancy. Marcomsultancy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je offerte, bestelling, facturering en betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Marcomsultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marcomsultancy) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Marcomsultancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:Categorie: Personalia
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

 • Categorie: Adresgegevens
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

 • Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd
  Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Marcomsultancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Marcomsultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marcomsultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar stefan@marcomsultancy.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Lees meer over het maken van een veilige kopie van je identiteitsbewijs via de volgende link:

  mily: Lato;”>Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligenMarcomsultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail op stefan@marcomsultancy.nl of per telefoon op +31 (0)6 202 722 37. Als je liever een brief stuurt, stuur deze dan naar Marcomsultancy, Pinksterbloem 6, 2995 TG Heerjansdam, Nederland.

  Wijzigingen

  Als Marcomsultancy de inhoud van deze privacyverklaring wijzigt, worden deze wijzigingen van kracht op het moment dat deze gepubliceerd zijn op deze website.